زمان باقیمانده تا پایان مرحله طراحی، ساخت و نصب تجهیزات:

زمان خاتمه مرحله طراحی، ساخت و نصب تجهیزات – – – – – ۲۹ دی ۱۳۹۵

ارائه حضوری پروپوزال – – – – – ۲۷، ۲۸ و ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

آخرین مهلت تحویل پروپوزال – – – – – ۱۵ شهریور ۱۳۹۵