برگزاری مراسم اختتامیه – – – – –  ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 

آخرین مهلت ارسال فیلم پروازی – – – – –  ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 

برگزاری پیش‌آزمون – – – – – ۱۳ الی ۱۵ تیر ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مسابقه – – – – – ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۳۹۶