دوره‌های آموزشی

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول مخابرات و تله‌متری در هواپیماهای بدون سرنشین

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و مبانی تصویربرداری هوایی و پردازش تصویر

کارگاه آموزشی آشنایی با مستند اطلاعات هوانوردی ایران (IRAN AIP)

کارگاه آموزشی آشنایی با مستند اطلاعات هوانوردی ایران (IRAN AIP)

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در خلبانی پهپاد

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در خلبانی پهپاد

کارگاه آموزشی موتورهای پیستونی و الکتریکی

کارگاه آموزشی آشنایی با منطق تصمیم‌گیری در سیکل طراحی هواپیما