کارگاه آموزشی آشنایی با اصول مخابرات و تله‌متری در هواپیماهای بدون سرنشین

مباحث ارائه‌شده

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول مخابرات و تله‌متری در هواپیماهای بدون سرنشین با هدف ارائه نکاتی در رابطه با موارد زیر برگزار شد:

  • اصول پایه در مخابرات هوایی (آشنایی با بازه‌های فرکانسی، پهنای باند و …)
  • اصول پایه در نوع و انتخاب ماژول‌های مخابراتی برد کوتاه و بلند
  • اصول پایه در انتخاب نوع و جانمایی آنتن
  • آشنایی با مفاهیم اولیه تله‌متری

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول مخابرات و تله‌متری در هواپیماهای بدون سرنشین

تاریخ برگزاری: ۳ شهریور ۱۳۹۵

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

مدرس: مهندس نظری

طول دوره آموزش: ۶ ساعت

تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۴ نفر

نتایج نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در کارگاه (۱۳ نفر):

میزان اهمیت دوره: ۸۵%
آشنایی با مباحث مطروحه: ۴۲%
میزان مطابقت محتوای کارگاه با عنوان: ۸۵%
مطابقت محتوای مطلب با نیاز شرکت‌کنندگان: ۸۴%
میزان برآورده شدن نیاز شرکت‌کنندگان: ۷۸%
میزان تسلط مدرس: ۸۸%
میزان فن بیان مدرس: ۸۲%
ارائه مثال‌های علمی و کاربردی: ۸۵%
مشارکت دهی افراد توسط استاد: ۸۲%
کفایت زمان تخصیص داده شده: ۷۲%
میزان اثربخشی کارگاه: ۸۴%