کارگاه آموزشی آشنایی با مستند اطلاعات هوانوردی ایران (IRAN AIP)

مباحث ارائه‌شده

کارگاه آموزشی آشنایی با مستند اطلاعات هوانوردی ایران (IRAN AIP) با هدف ارائه نکاتی در رابطه با موارد زیر برگزار شد:

 • بخش‌های مختلف مستند AIP
  • تقسیم‌بندی‌های مستند AIP
  • مرور سرفصل‌های اصلی
 • آشنایی با نحوه استفاده از مستند AIP
  • آشنایی با قوانین هوایی حاکم بر کشور ایران
  • نحوه استخراج اطلاعات فنی و مشخصات فرودگاهی
  • آشنایی با مناطق با کاربری خاص هوایی (Danger, Prohibited, Restricted, Caution)
  • نحوه استخراج اطلاعات فنی و مشخصات مسیرهای هوایی ایران
  • نقشه‌خوانی هوایی

کارگاه آموزشی آشنایی با مستند اطلاعات هوانوردی ایران (IRAN AIP)

تاریخ برگزاری: ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

مدرس: مهندس انتظاری

طول دوره آموزش: ۴ ساعت

تعداد شرکت‌کنندگان: ۶ نفر

کارگاه آموزشی آشنایی با مستند اطلاعات هوانوردی ایران (IRAN AIP)