کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در خلبانی پهپاد

مباحث ارائه‌شده

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در خلبانی پهپاد با هدف ارائه نکاتی در رابطه با موارد زیر برگزار شد:

 • تمهیدات پیش از پرواز
  • Ground operation
  • Mission planning
  • Creating flight route
  • Programming flight route
  • Preflight check

 

 • اصول خلبانی خارج از دید در پهپاد
  • Climb & decent control
  • Altitude control
  • Speed control
  • Automatic flight
  • Semi-Automatic flight
  • Manual navigation & control
  • Intercommunication
  • Judgement

 

 • تمهیدات شرایط اضطراری
  • Emergency procedures- GPS failure
  • Emergency procedures – datalink failure
  • Emergency procedures – engine failure
  • Emergency procedures – control command failure

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در خلبانی پهپاد

تاریخ برگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

مدرس: مهندس جمشیدی

طول دوره آموزش: ۶ ساعت

تعداد شرکت‌کنندگان: ۱۰ نفر

کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم پایه در خلبانی پهپاد

نتایج نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در کارگاه (۹ نفر):

میزان اهمیت دوره: ۹۰%
آشنایی با مباحث مطروحه: ۶۲%
میزان مطابقت محتوای کارگاه با عنوان: ۷۴%
مطابقت محتوای مطلب با نیاز شرکت‌کنندگان: ۷۱%
میزان برآورده شدن نیاز شرکت‌کنندگان: ۵۸%
میزان تسلط مدرس: ۹۲%
میزان فن بیان مدرس: ۹۳%
ارائه مثال‌های علمی و کاربردی: ۸۸%
مشارکت دهی افراد توسط استاد: ۹۰%
کفایت زمان تخصیص داده شده: ۵۶%
میزان اثربخشی کارگاه: ۷۱%