طراحی هواپیماهای بدون سرنشین؛ با رویکرد جامع

معرفی اجمالی

هواپیماهای بدون سرنشین با کاربردهای گوناگون نظامی و غیرنظامی، رویکرد انسان‌ها به پرواز را تغییر داده‌اند. در این کتاب نویسنده با رویکردی جامع، تمام المان‌های طراحی پهپادها شامل طراحی و معماری سازه‌ای و طراحی اجزای مختلف در پیکربندی‌های گوناگون را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده تا این کتاب به عنوان یک مرجع معتبر در طراحی پهپادها، یک دید جامع و درست از سیستم هواپیماهای بدون سرنشین به خواننده ارائه دهد و از طرفی خواننده بتواند درک عمیقی از طراحی‌ها و پیکربندی‌های گوناگون پهپادها با توجه به کاربردهای مختلف آن‌ها بدست آورد.

موضوعات مورد بحث در این کتاب شامل تجزیه و تحلیل توسعه رقابتی و تعادل در هواپیماهای بدون سرنشین از دیدگاه چند وجهی، نحوه عملیاتی‌شدن پهپادها و بازیابی آن‌ها، انتخاب و طراحی روند استخراج سیستم‌های ارتباطی الکترونیکی پهپادها، معادلات بازبینی نقشه‌های مأموریت و مراکز کنترلی، نرم افزارهای طراحی کاربردی پهپاد و بررسی توانایی‌های حمل بار، بازبینی نوع پایگاه‌های کنترل زمینی و تجزیه و تحلیل هزینه‌های عملیاتی و ارائه راه حل‌هایی در زمینه تشریح و توضیح طراحی، نقشه‌ها و عکس‌ها می‌باشد. در این کتاب هم‌چنین دستورالعمل‌هایی برای رفع مشکلات و معایب در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات داده‌ها آورده شده است. این سرفصل‌ها به همراه ویژگی هرکدام از طراحی‌ها و سیستم‌های بکار رفته با ارائه نمونه‌هایی مورد بحث قرار گرفته است.

بازگشت به کتابخانه الکترونیک

کتاب در یک نگاه

نام کتاب: طراحی هواپیماهای بدون سرنشین؛ با رویکرد جامع

نویسنده: جی گانلاش

ناشر: انتشارات Amer Inst of Aeronautics

سال چاپ: ۲۰۱۲

تعداد صفحات: ۸۰۵

شابک: ۹۷۸۱۶۰۰۸۶۸۴۳۶