فیزیک پرواز؛ ضروریات قواعد و فناوری هوانوردی همراه با یادداشت‌های تاریخی

معرفی اجمالی

این کتاب بر دانش‌گستری در میان مخاطبی تمرکز دارد که در فناوری هوافضا درک و علاقه‌ای عمیق‌تر دارد و جستجوگر مفاهیم حرکت هواپیماها در درون جو است. کتاب “فیزیک پرواز؛ ضروریات قواعد و فناوری هوانوردی همراه با یادداشت های تاریخی” بر مسائل ایرودینامیک، پیشرانش، کارایی و پایداری و کنترل ناظر است و زیر پوشش مباحث خود قرار می‌دهد. موضوعات این کتاب نیز اغلب به گونه‌ای غیرمستقیم به دیگر قواعد هوانوردی مربوط می‌شود. این کتاب به ویژه دربردارنده مباحث مواد و ساختار هواپیما، مهندسی ساخت و تولید، ابزارآلات و اویونیک، مهندسی سیستم‌های کنترل، کاربری پرنده و طراحی مفهومی هواپیما است.

در بخش‌های میانی این کتاب، ایرودینامیک سرعت پایین و مفاهیم لیفت و درگ در سرعت‌های پایین، معادلات آن، جریان‌های لزج، لایه مرزی، بال و هندسۀ آن و مشخصات ایرفویل و بال‌های با نسبت منظری پایین شرح داده شده است. در بخش‌های پایانی کتاب نیز پیشرانش و موتورهای هواپیما، کارایی هواپیما و شرح و بسط مفاهیم برخاست، اوج‌گیری، کروز، گلاید، نشست و مانور هواپیما آمده است.

بازگشت به کتابخانه الکترونیک

کتاب در یک نگاه

نام کتاب : فیزیک پرواز؛ ضروریات قواعد و فناوری هوانوردی همراه با یادداشت‌های تاریخی؛

نویسندگان: یی. تورنبیک و اچ. وتینبرگ؛

برگردانندگان به انگلیسی: سیمون کالورت و اگبرت تورنبیک؛

ناشر: اشپرینگر؛

تعداد صفحات : ۵۳۶ صفحه؛

سال چاپ : ۲۰۰۹؛

شابک : ۹۷۸۱۴۰۲۰۸۶۶۳۲؛