مقدمه‌ای بر سیستم‌های هوایی بدون سرنشین

معرفی اجمالی

کتاب مقدمه‌ای بر سیستم‌های هوایی بدون سرنشین، شامل مجموعه اطلاعات کاربردی و مناسب در سطح دانشگاهی از قوانین، مقررات و استانداردهای ساخت، سیستم‌ها و عملیات‌های هواپیماهای بدون سرنشین می‌باشد. این کتاب دربرگیرنده اصول و مبانی اساسی و بنیادی برای آگاهی از سیستم‌ها و عملیات‌های هواپیماهای بدون سرنشین و در مجموع سیستم‌های پرنده بدون سرنشین می‌باشد. این کتاب با ارائه جزئیاتی از تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین آغاز می‌شود و پس از آن به بررسی فناوری‌های فعلی و هم‌چنین بررسی فناوری‌های آینده سیستم‌های بدون سرنشین می‌پردازد. در این کتاب هم‌چنین تمام جوانب اجزای سیستم‌ها و عملیات‌های هواپیماهای بدون سرنشین شامل ارزیابی و آزمایش روش‌های ایمنی و عوامل انسانی موثر بر روند ساخت، با توجه به نیازمندی‌های عملیاتی گردآوری شده است. خواننده با مطالعه این کتاب می‌تواند به درکی کامل و عملی از روند ارزیابی ایمنی و فنی هواپیماهای بدون سرنشین از مرحله ساخت تا انجام عملیات‌های پروازی با توجه به شرایط و استانداردهای هوانوردی دست یابد.

مباحث کلی این کتاب شامل سرفصل‌های ذیل می‌باشد:

  • سیستم مقررات هوانوردی
  • روند دریافت گواهینامه و صلاحیت پروازی
  • اطلاعات جغرافیایی سیستم‌های بدون سرنشین
  • اتوماسیون و سیستم‌های خودمختار در هواپیماهای بدون سرنشین
  • سنسورهای و محموله‌های UAS

 

بازگشت به کتابخانه الکترونیک

کتاب در یک نگاه

نام کتاب: مقدمه‌ای بر سیستم‌های هوایی بدون سرنشین

گردآورندگان: ریچارد بارنهارت، استفان هاتمن، داگلاس مارشال، اریک شاپی

ناشر: انتشارات CRS Press

سال چاپ: ۲۰۱۱ (ویرایش اول)

تعداد صفحات: ۲۳۳

شابک: ۹۷۸-۱-۴۳۹۸-۳۵۲۰-۳