رده دیو سپید

دیو-سپیدهر چند دانشگاه‌ها اساساً سرچشمه‌ اصلی تولید نیروهای متفکر جامعه محسوب می‌شوند، ولی تجارب مشخصی وجود ‏دارد که برخی از استعدادها در محیط‌های متفاوت صنعتی شکل می‌گیرند که صرف نظر از متدولوژی و راه حل علمی، ‏صرفاً نتیجه‌گرا بوده و اصطلاحاًProblem Solver ‎‏ هستند. این افراد معمولاً در رشته‌ خاصی تخصص ندارند ولی ‏قادر به درک و جمع‌بندی در چند رشته‌ متفاوت هستند؛ درست مانند توماس ادیسون که قطعاً نمی‌توانیم او را متخصص ‏در رشته‌ خاصی بدانیم، جز اینکه او فردی بود که قادر بود توانایی‌های مختلفی که در رشته‌های متفاوت وجود داشت ‏را به یک محصول موفق تبدیل نماید. محصولی که نیاز مشخصی را بر طرف می‌نمود و لذا می‌توانست به صورت یک ‏محصول تجاری مطرح گردد.‏

بر این اساس، مسابقات رده‌ دیو سفید از نوع «زمان‌آزاد» و با نفرات آزاد برگزار می‌گردد و هر تیمی که زودتر به ‏جواب و راه حل برسد برنده خواهد بود. ملاک ارزیابی این مسابقات صرفاً انجام سیستماتیک مأموریت و توانایی ‏پاسخ‌گویی به نیاز بازار آینده است.‏

در این رده از مسابقه در نظر است پس از چند دوره با مأموریت‌های نسبتاً ساده‌تر، سامانه‌ای داشته باشیم که پس از ‏پرتاب از نقطه‌ مشخص، خود را در کم‌ترین زمان ممکن به محدوده‌ قله دماوند رسانده و با استقرار در ارتفاع حدود ‏۴۵٠٠-متری از سطح دریا، یک دور کامل به دور قله‌ دماوند زده و مجدداً ‏به نقطه‌ پرتاب باز گردد.‏