رده هماسازان

قوانین مسابقه

برای مشاهده قوانین مسابقه و مأموریتی که قرار است سامانه تغییریافته انجام دهد، این بخش را مطالعه نمایید…

قوانین مسابقه چیست؟

نمای کلی مسابقه

در این رده از مسابقات تیم‌ها با تغییرات مناسبی که در یک سامانه مفروض می‌دهند، می‌کوشند مأموریت خاصی را انجام دهند…

اطلاعات بیشتر درباره مسابقه

شرکت‌کنندگان در مسابقه

برای اطلاع از تعداد تیم‌های شرکت‌کننده و پراکندگی جغرافیایی آنها در کشور از این قسمت بازدید نمایید.

چه تیم‌هایی شرکت می‌کنند؟

پرسش سؤالات

چنانچه در مورد قوانین، نحوه‌ برگزاری مسابقه و ثبت‌نام سؤالی دارید، ‌به این بخش مراجعه کنید. کمیته برگزاری مشتاقانه منتظر پاسخ‌‌گویی به سؤال‌های شما هستند…

برای طرح سوال کلیک کنید