سیستم جدید وسیه برای عبور پهپادها از میان موانع

 

بازوان توانا برای پهپادها

 

در این قسمت به معرفی انواع سامانه های بدون سرنشین می پردازیم.
در این قسمت ، عملیات های مربوط به پهپادها مورد بررسی قرار می گیرد.
تمامی حقوق برای سایت فناوری پهپاد محفوظ است