کارگاه آموزشی موتورهای پیستونی و الکتریکی

مباحث ارائه‌شده

کارگاه آموزشی موتورهای پیستونی و الکتریکی با هدف ارائه نکاتی در رابطه با موارد زیر برگزار شد:

 • فاکتورهای مهم در ایمنی کارایی موتورها
 • تنظیمات موتورهای پیستونی الکلی
 • تنظیمات موتورهای پیستونی بنزینی
 • الزامات مربوط به انتخاب ملخ مناسب
 • ترکیب سوخت و روغن به منظور کارکرد بهتر موتور
 • الزامات سیستم سوخت‌رسانی در رابطه با سیستم پیشران ایمن
 • الزامات مربوط به سیستم‌های الکترونیکی موتور
 • راهکارهای افزایش توان و مداومت کاری موتورها
 • راهکارهای کاهش ارتعاشات موتورهای پیستونی
 • آشنایی با بخش‌های مختلف پیشران‌های الکتریکی
 • پارامترهای مهم و اثرگذار در کارایی موتورهای الکتریکی
 • اثرات دما در کارایی کنترل‌کننده سرعت گردشی
 • اثرات الگوی مصرف باتری در کارایی موتور الکتریکی
 • اثرات دمای محیطی در کارایی باتری موتور الکتریکی
 • روش تست و داده‌برداری از مشخصه‌های عملکردی موتور

 

برای دریافت کتاب «راهنمای موتور هواپیمای بدون سرنشین»، اینجا را کلیک کنید.

کارگاه آموزشی موتورهای پیستونی و الکتریکی

تاریخ برگزاری: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف

مدرس: مهندس بداغی – مهندس انتظاری

طول دوره آموزش: ۸ ساعت

تعداد شرکت‌کنندگان: ۹ نفر

نتایج نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در کارگاه (۹ نفر):

میزان اهمیت دوره: ۸۶%
آشنایی با مباحث مطروحه: ۵۴%
میزان مطابقت محتوای کارگاه با عنوان: ۷۷%
مطابقت محتوای مطلب با نیاز شرکت‌کنندگان: ۷۰%
میزان برآورده شدن نیاز شرکت‌کنندگان: ۷۷%
میزان تسلط مدرس: ۷۰%
میزان فن بیان مدرس: ۷۷%
ارائه مثال‌های علمی و کاربردی: ۶۹%
مشارکت دهی افراد توسط استاد: ۷۲%
کفایت زمان تخصیص داده شده: ۷۰%
میزان اثربخشی کارگاه: ۷۷%