نمای کلی مسابقه

دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در هر کشور سرچشمه‌ اصلی تولید نیروهای متفکر جوامع هستند که این روزها دیگر محدودکردن آن‌ها به حوزه‌ ملی میسر نیست. هر چند که ما به تک‌تک نیروهای علمی تربیت‌شده در سطح ملی نیازمندیم ولی قادر به محدودکردن آن‌ها نیستیم. اینکه بیشتر نظاره‌گر از دست دادن نیروهای فکری خود بوده‌ایم یکی به این اصل ساده باز می‌گردد که مغزهای پیچیده نیازمند مسائل پیچیده و جدی هستند؛ موضوعی که در زمان‌های نه چندان دور در این مملکت هم مرسوم بوده است. این سایت و این مسابقات هم برای همین هدف شکل گرفته‌اند ولی با یک چرخش زیبا، هدف مسابقات رده‌ هماسازان به زبان ساده این است که موضوعی ساده که قبلاً برای آن راه‌حل پیدا شده را به نحوی تغییر بدهیم که موضوع جدی‌تری را با آن بتوان حل کرد. خلاصه مطلب اینکه دنبال ایجاد ارتباطات بین حل مسائل در زمینه‌های مختلف هستیم که به زبان ساده حل یکی منجر به حل بقیه می‌شود.

رده هماسازان مختص تیم‌هایی بر ترکیب اصلی دانشجویی است. در این رده از مسابقات، تیم‌ها با تغییرات مناسبی که در یک سامانه مفروض می‌دهند، می‌کوشند یک مأموریت خاصی را که در هر مرحله پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود تکمیل کنند.

در اولین قدم برای شرکت در این مجموعه از مسابقات، هر تیم لازم است یک ساختار مناسب (Airframe) را در نظر داشته باشد که با اصلاحاتی بتواند مأموریت‌های بیان‌شده برای هر دوره را به انجام برساند. هرچند این اصلاحات ممکن است بسیار متنوع باشند ولی ترجیح، اصلاحاتی است که فقط به داخل سامانه انتخاب‌شده محدود گردد. به عبارت دیگر، تغییر در موتور و یا اجزای اصلی هواپیما مانند سطح بال و دم هرچند ممکن است مد نظر قرار گیرد ولی ریسک موفقیت در زمان مسابقه را کاهش می‌دهد.

زمان‌بندی مسابقه

با توجه به موضوع هر دوره از مسابقات و همچنین نحوه برگزاری، زمان‌بندی مربوط به هر دوره تعیین شده و طبق آن مسابقه برگزار خواهد شد؛ بنابراین تیم‌ها ملزم هستند تا با برنامه‌ریزی مناسب در بازه زمانی تعیین‌شده سامانه خود را برای انجام مأموریت مورد نظر در هر دوره آماده نمایند. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، پس از پایان ثبت‌نام و تأیید تیم‌ها توسط کمیته برگزاری مسابقه، شرکت‌کنندگان می‌توانند فعالیت خود را آغاز نمایند. زمان‌بندی در نظر گرفته‌شده برای این دوره از مسابقات در جدول زیر آمده است:

زمان‌بندی دقیق مسابقه و جزئیات هر مرحله در دفترچه قوانین ذکر شده است.

جوایز مسابقه

کمیته برگزاری برای این دوره از مسابقات جوایز زیر را برای تیم‌های برتر در آزمون‌های پروازی اختصاص داده است.

جدول جوایز

.

قوانین مسابقه چیست؟